Zabawy badawcze związane z wodą (część 2)

W poprzedniej części przedstawione zostały propozycje na zabawy badawcze związane z wodą. Poniżej znajduje się druga porcja eksperymentów, które wprawią w zdumienie małych naukowców.

Eksperyment „Pełna szklanka”

Stawiamy na stole szklankę wody pełną po brzegi. Prosimy dzieci o wrzucanie do wody guzików lub magnesów. Pytamy dzieci, co zaobserwowały. Słuchamy odpowiedzi dzieci i tłumaczymy im, że woda spiętrzyła się nad szklanką jak góra. Woda zachowuje się tak, jak gdyby była pokryta skórką naciągniętą na jej powierzchnię, ponieważ działają tu siły międzycząsteczkowe.

Eksperyment „Taniec rodzynków”

Wlewamy wodę mineralną do szklanki i prosimy dzieci, aby delikatnie włożyły do niej kilka rodzynek. Obserwujemy, co będzie się działo. Przyczyną bąbelków w wodzie mineralnej jest gaz – dwutlenek węgla. Zbiera się on w postaci pęcherzyków na owocach i unosi do góry. Na powierzchni wody pęcherzyki gazu pękają i rodzynki opadają na dno.

Eksperyment „Wodna lupa”

Za pomocą zakraplacza upuszczamy na szklaną płytkę kroplę wody. Następnie prosimy dzieci o spojrzenie przez płytkę na tekst. Jak wygląda druk widziany przez tę kroplę? Kropla wody spowodowała powiększenie pisma – działa jak lupa.

Eksperyment „Co pływa, co tonie?”

Ostrożnie wkładamy różne przedmioty do miski z wodą. Co pływa? Co tonie? Pływanie przedmiotów nie zależy od ich ciężaru, ale od gęstości substancji, z której są zrobione.

cocktail