Zajęcia plastyczne a rozwój dziecka

Edukacja plastyczna odgrywa ogromną rolę w życiu każdego dziecka, szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym (3-4 lata). Dlaczego jest ona taka ważna?

Wpływ zajęć artystycznych na rozwój człowieka

Zajęcia plastyczne są niezwykle ważne, ponieważ rozwijają wyobraźnię, pozwalają na samorealizację, wyzwalają uczucia i emocje, których dziecko nie może (nie umie lub nie chce) przekazać w inny sposób. Często rysunki są jedyną formą, w której dzieci z pewnymi zaburzeniami rozwoju chcą się porozumiewać.

Dzięki sztuce nieśmiałe dzieci mogą zyskać pewność siebie i rozwijać poczucie własnej wartości. Oswajają się z rzeczami, których się boją, na przykład malując je czy rysując i nadając im humorystyczny charakter. Dzieci nadpobudliwe mogą zaś wyładować swoje napięcie, skupić się na konkretnym zadaniu i ćwiczyć swoją cierpliwość.

Zajęcia plastyczne uczą wrażliwości na piękno, poczucia estetyki, rozwijają kreatywność i sprawność manualną. Mają szczególne znaczenie w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ przygotowują ich rączki do pisania, które będzie im towarzyszyło w dalszych szkolnych latach. Tworzenie sztuki uczy także zaangażowania oraz pozwala na rozwijanie zainteresowań.

Dziecko, które ma problemy z wyrażeniem swoich emocji może je przedstawić w formie rysunku, plakatu lub innego dzieła. Pomoże to rodzicom oraz nauczycielom w zrozumieniu dziecka w sytuacjach problematycznych i ułatwi znacznie komunikację.

Plakat lub rysunek stworzony samodzielnie przez potomka, można oprawić i powiesić na ścianie. Doskonale sprawdzą się tutaj różne ramki – będzie to nie tylko niezwykła pamiątka dla rodziców czy dziadków, ale także powód do radości u malucha. Nic tak nie cieszy jak doceniony wysiłek.

cocktail