Edukacja polonistyczna – nauka czytania

Zarówno pisanie, jak i czytanie może sprawić dziecku wiele radości, jeśli odpowiednio się je do tego przygotuje. Wiadomo, że maluch, który ma trudności z czytaniem i pisaniem, nie będzie się garnąć do tych czynności. Zadaniem nauczycieli oraz przede wszystkim rodziców, jest zachęcanie najmłodszych do ćwiczeń i cierpliwa, aczkolwiek raczej cicha asysta. Należy wystrzegać się czytania za dziecko, kiedy nasza pociecha zająknie się na nowym słówku lub po prostu czyta za wolno. Dorośli mają wspierać proces nauki, a nie w nim przeszkadzać!

Gotowość do nauki czytania

Z nauką czytania nie trzeba czekać, aż dziecko pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Można zacząć ćwiczyć z przedszkolakiem wcześniej, jeśli oczywiście rodzic czuje się na siłach oraz o ile dziecko przejawia gotowość do nauki czytania. Dokładnie tak samo, jak z nauką załatwiania potrzeb fizjologicznych do nocnika – jeżeli dwulatek nie chce siadać na nocnik, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasze starania spełzną na niczym.

Dziecko gotowe na podjęcie nauki czytania powinno wiedzieć, co to jest czytanie i po co się czyta, mieć bogaty zasób słownictwa, umiejętność płynnej rozmowy i różnicowania elementów w otoczeniu. Tymczasem, jeśli nasz przedszkolak ma trudności z rozpoznawaniem różnic na obrazkach, odnajdywaniem przedmiotów na zdjęciach, słabą zdolność koncentracji i nie radzi sobie z wypowiadaniem skomplikowanych słów, należy odłożyć naukę czytania na późniejszy czas.

Od czego zacząć naukę czytania?

Po upewnieniu się, że nasze dziecko jest gotowe podjąć naukę czytania, musimy się do tego odpowiednio przygotować. Musi to być przemyślana decyzja, ponieważ łatwo zrazić młodego adepta. Kluczowe kwestie, o których należy pamiętać:

• właściwy dobór metody nauki czytania (składanie sylab, składanie głosek, czytanie globalne, czytanie dla rozwoju)

• odpowiedni wybór ćwiczeń, które wpłyną na prawidłowy przebieg procesu nauki

• skupienie się na atrakcyjnych i ciekawych treściach, które są dostosowane poziomem do wieku dziecka.

• obserwowanie postępów malucha i korekta w razie wychwycenia nieprawidłowości lub braku skuteczności (np. poprzez zmianę metody nauki czytania lub inny zestaw ćwiczeń).

Głośne czytanie

Umiejętność czytania zaczyna się od stopniowego nabierania wprawy w głośnym czytaniu. Równolegle z czytaniem głośnym dziecko nabywa zdolność czytania cichego.

Świetną formą czytania dla dziecka jest czytanie z podziałem na role, które stanowi swoiste przygotowanie najmłodszych do późniejszego inscenizowania tekstów literackich. Zadaniem rodzica jest odczytanie całego tekstu przy dziecku po raz pierwszy. Maluch powinien tylko słuchać (najlepiej, gdyby nie patrzył wtedy w tekst), ponieważ to sprzyja lepszemu zrozumieniu treści. Dopiero po tym odczytaniu można się zająć podziałem na role. Należy pamiętać, że rodzic ma czytać swoje kwestie powoli i poprawnie.

cocktail