Twórczość plastyczna wieku przedszkolnego (5-6 lat)

Na początku piątego roku życia skłonność do nadawania zróżnicowanego charakteru postaciom ludzkim rozwija się w fazie schematów uproszczonych. Rysunki uproszczone pięciolatków są rysowane i malowane konturowo. W dalszym ciągu kolor linii zamyka określoną płaszczyznę. Na ogół znika w tym czasie „głowotułów”, a na jego miejsce zjawia się postać rozbudowana o liczne szczegóły, podkreślające charakter przedstawionej osoby.

Przedszkolaki pięcioletnie, oprócz postaci ludzkiej, zwierząt, ptaków i drzew bardzo często rysują i malują wszelkiego typu pojazdy mechaniczne – samochody, ciężarówki, rowery, motocykle. Jest to związane z burzliwym rozwojem ich zainteresowań. Wszystko to, co się porusza, budzi ciekawość małego dziecka. Pierwsze formy pojazdów zjawiają się miedzy 4. a 5. rokiem życia dziecka. Zbudowane są z nieregularnych prostokątów, owali i kół, stanowiąc w początkowej fazie schematy konturowe.

Między 5. a 6. rokiem życia dzieci zaczynają przedstawiać postać ludzką w ruchu. Ruch wyrażony jest w pierwszej fazie układem kończyn górnych. W następnej fazie przychodzi czas, kiedy dziecko uruchamia kończyny dolne. Zmiany formy pozwalają już na identyfikację postaci ludzkiej, ptaka lub zwierzęcia. Pojazdy nabierają cech zindywidualizowanych. W tym okresie ujawnia się zainteresowanie tematem związane z płcią. Odnosi się to szczególnie do pojazdów mechanicznych, które znacznie częściej występują w twórczości chłopców. Dziewczynki chętniej rysują i malują postać ludzką – księżniczki i mamę, ulubione lalki, zwierzęta domowe, drzewa, domki i kwiaty.

W szóstym roku życia zjawia się u większości dzieci chęć operowania płaszczyzną barwną. Dziecko po ograniczeniu pewnej płaszczyzny konturem wypełnia ją następnie kolorem. Jest to więc okres, w którym naturalną formą wypowiedzi staje się plama barwna. Barwne rysunki sześciolatków zbliżają się do okresu schematu wzbogaconego. Postać ludzka posiada już proporcje zbliżone do naturalnych, a w wielu pracach zjawia się szyja łącząca głowę z tułowiem. Ręce i dłonie w dalszym ciągu mają wartości względne.

cocktail