Podejścia do edukacji dzieci

Edukacja dzieci to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ odpowiednie przygotowanie młodego człowieka do życia będzie stanowić o jego wartości w dorosłości. Pragniemy dla naszych dzieci jak najlepszego wychowania, edukacji i samych dobrodziejstw losu. Jeśli zaopatrzymy dzieci w odpowiednie narzędzia, wskażemy im kierunki i uświadomimy im, że mogą osiągnąć wszystkie swoje zamierzenia pracą i cierpliwością, to możemy być pewni, że dokonania naszych pociech przerosną nasze najśmielsze oczekiwania.

Nowoczesna Szkoła Francuska Technik Freineta

„Jeżeli nie staniecie się na nowo podobni do dzieci,

Nie wejdziecie do zaczarowanego królestwa pedagogiki”

Powyższy cytat Francuza Celestyna Freineta idealnie opisuje główne założenia jego podejścia do rozwoju dziecka. Jego metody zakładają swobodną ekspresję, kreatywną aktywność i twórcze działanie malucha. Praca dziecka ma być bardziej zabawą odpowiadającą naturalnym potrzebom młodego człowieka. Podejście Freineta stawia nacisk na odrębność i indywidualność. Trzeba umożliwić dziecku żywiołową ekspresję: literacką, językową, muzyczną i plastyczną.

Innowacje pedagogiczne Marii Montessori

„Pomóż mi samemu to zrobić”

Powyższy cytat to istota założeń Marii Montessori znakomicie ujęta przez samą autorkę w jednym zdaniu. Każde dziecko jest indywidualnym stworzeniem i jako takie poznaje świat i rozwija się w swoim tempie i według własnych planów rozwojowych. Maluch najefektywniej uczy się, kiedy sam może zdecydować, na co ma ochotę, które zajęcia go interesują, co zjeść, w co się ubrać itp. Zadaniem nauczyciela oraz rodzica jest odpowiednie zaaranżowanie miejsca pracy, żeby dziecko miało możliwość wybierania aktywności, które są dobre i wartościowe dla jego rozwoju. Owa swoboda dziecka może jednak być dość uporczywa dla rodzica i w wielu przypadkach mało możliwa do stosowania w codziennym życiu rodzinnym.

cocktail